Dom

Co powoduje wyższe stężenie CO2 w organizmie?

Dwutlenek węgla powstaje podczas oddychania u człowieka i jest produktem procesu spalania. Podczas wdechu również pewna ilość dwutlenku węgla dostaje się do płuc i jest to normalne. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy w organizmie jest go za dużo.

Osoby narażone na za wysokie stężenie CO2 to ludzie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, rozedmą płuc, astmą oskrzelową, zespołem bezdechu sennego, wadami serca. Poziom tego gazu we krwi bada się wykonując gazometrię z krwi tętniczej, bądź żylnej. Wyższe stężenie CO2 we krwi oznacza niższe natlenowanie (saturacje). Niska zawartość tlenu we krwi wpływa negatywnie na każdy narząd i każdą komórkę ludzkiego ciała.

Jakie skutki?

Długotrwale utrzymujące się wysokie stężenie dwutlenku węgla w ciele człowieka może doprowadzić do poważnego niedotlenienia wszystkich narządów w tym mózgu. Trwałe zmiany w tym śmierć mózgu następuje już po kilku minutach ustania oddechu. Dwutlenek węgla jest cichym zabójcą. Na początku człowiek czuje się osłabiony, ma mroczki przed oczami aż do utraty przytomności. Jeżeli takiej osobie nie poda się odpowiednio szybko tlenu, może umrzeć. Do zatrucia dwutlenkiem węgla dochodzi nie tylko u osób chorych, ale także w domach, gdzie nieprawidłowo działa instalacja gazowa, lub jest dogrzewany piecem, który nie ma odpowiedniego ciągu kominowego.

Jak je sprawdzić?

Natlenowanie krwi można sprawdzić pulsoksymetrem lub poprzez badanie krwi, ale już w momencie, kiedy poczujemy się źle. Jednak, jeżeli mieszkamy w starym budownictwie, lub ogrzewamy mieszkanie w tradycyjny sposób, powinniśmy zakupić detektor CO2, który zaalarmuje, gdy jakość powietrza będzie szkodliwa dla naszego organizmu. Detektor CO2 zadziała nie tylko jeżeli będziemy mieli niesprawny wyciąg. Jeżeli znajdujemy się w pobliżu jakiegoś źródła zanieczyszczeń, które znacznie pogarszają jakość powietrza, on również nas o tym powiadomi. Dzieci i zwierzęta są o wiele bardziej wrażliwe na jakość powietrza, jakie wdychają. Może to u nich skutkować powstaniem alergii, astmy i nawracających infekcji układu oddechowego. Detektor CO2 może uchronić naszych najbliższych przed tymi przykrymi konsekwencjami.